Mapa pokrytí

YCNet zóna

Zákaznická linka

Mapa pokrytí

YCNet zóna

Zákaznická linka

Návody a rady

Jděte s dobou a upgradujte Váš WiFi router

S rostoucími rychlostmi připojení a nároky na přenosy velkých objemů dat je potřeba také dbát na technické předpoklady zařízení, na kterých „to běhá“.

Doporučujeme: pokud používáte domácí WiFi router levně zakoupený v obchodě či přes e-shop nebo zařízení starší cca 3 let, doporučujeme WiFi zařízení upgradovat a zainvestovat do kvalitního otestovaného zařízení.

Nabízíme otestované a spolehlivé WiFi routery typu MikroTik RB, které svými parametry s dostatečnou rezervou splňují moderní požadavky kladené na internetové domácí routery. Routery typu MikroTik si název „router“ opravdu zaslouží. Jsou stabilní, negenerují chyby, podporují připravovaný protokol Ipv6, mají velký dosah pro pokrytí WiFi signálem, vysokou přenosovou kapacitu (vhodné pro vysokorychlostní tarify nad 10Mbit). Velkou výhodou je možnost dálkového dohledu a pravidelného updatu firmwaru – zajišťujeme zdarma v rámci služby připojení k internetu. Technologicky zastaralé, i když nově koupené domácí WiFi routery už nepřenesou v současnosti požadovanou rychlost. Mohou také generovat chybový provoz. Potom si uživatelé stěžují na špatné nebo pomalé připojení k internetu, ale příčinou je obvykle nedostačující WiFi router.

Chybovost provozu levných domácích WiFi routerů

Některé domácí WiFi routery mohou způsobovat potíže s připojením k internetu zejména uživatelům připojeným do datové sítě kabelem (tj.služba Fiber internet apod.). Tato zařízení nefungují korektně a propouští např. při svém zatížení, restartu, apod. fyzické adresy zařízení a jejich provoz z výstupních portů na port vstupní a posílají je dál do externí sítě. Toto je systémem vyhodnoceno jako útok, a proto dojde k automatickému odpojení přípojky.

Doporučení: nechejte si od nás poradit – dodáme Vám kvalitní WiFi router. Prodáváme pouze dlouhodobě testované a vyzkoušené typy zařízení. Součástí dodávky je nastavení routeru pro Vaši přípojku, samozřejmostí je zabezpečení. U routerů MikroTik RB Vám navíc poskytujeme zdarma údržbu a vzdálený update firmware v rámci služby internet.

Mám optický tarif, ale moje rychlost nedosahuje takových hodnot, jaké uvádíte. Jak to?

Tyto problémy jsou většinou způsobeny zastaralými typy domácích WiFi routerů. Jejich přenosová kapacita je pro vysokorychlostní tarify již nedostatečná a jejich software často není kompatibilní s novou generací koncových „inteligentních“ zařízení, jako jsou tablety, smartphony, komunikátory, apod.

Proto při zjištění problémů s rychlostí internetu doporučujeme nás kontaktovat a sdělit nám typové označení Vašeho routeru. Takto můžeme diagnostikovat problém a také navrhnout řešení. Nabízíme nové typy WiFi routerů. Zařízení jsou dlouhodobě testovaná a jejich kapacita zvládá přenosy v řádech desítek až stovek Mbit/s (tedy rychlosti, které běžně prodáváme). Při objednání Vám WiFi router nastavíme.

Mám optický tarif, nový WiFi router, ale moje rychlost stále nedosahuje takových hodnot, jaké uvádíte. Jak to?

Velmi často zákazníci používají internet na zařízeních připojených bezdrátově. Bezdrátové WiFi připojení v rámci domu/bytu je jen rozšířením možností připojení. Vzhledem ke kapacitě WiFi, počtu připojených zařízení, síle signálu, přesahu signálů od sousedů apod. na něm nelze garantovat parametry přípojky. Linka s definovanými parametry je vám předávána na ethernet rozhraní (kabelu/zásuvce). Připojené WiFi zařízení jen rozšiřují možnosti použití bez schopnosti zachování všech parametrů.

Pokud chcete řešit vylepšení WiFi příjmu, kontaktujte nás. Změříme a navrhneme vám vhodné řešení vašich potřeb.

Jak nastavit odchozí poštu u poštovního klienta (Outlook, Thunderbird…)?

Pro správné fungování poštovního klienta je zapotřebí nastavit server odchozí pošty – rtr.ycnet.cz

Proč je blokován odchozí port 25?

Uživatelů internetu je mnohem více než IP adres (IPv4). Z tohoto důvodu je používaná technika NAT 1:N, která umožní použít jednu veřejnou IP více uživatelům pro přístup do internetu. Pokud by jeden uživatel tuto IP zkompromitoval, restrikce by dopadly na všechny. Proto je odchozí port 25 blokován a je umožněno odesílat přes naši mail gateway rtr.ycnet.cz. Přes tuto gateway je možno odesílat z naší sítě. Pro odesílání přes jiné SMTP servery doporučujeme nastavit šifrování SMTP spojení, které funguje na jiném portu (465), který už viry nedokáží tak lehce využít a proto jej (zatím) necháváme volný.  Pokud přesto potřebujete používat odchozí port 25, nabízíme přídavnou službu veřejná IP, kdy je vám přidělena veřejná IP adresa jen pro vás a tam již důvod ochrany ostatních uživatelů padá, tudíž žádné porty neblokujeme.

Jak to, že když stahuji, linka se mi někdy zpomalí a nefunguje?

Pojem „neomezený limit dat“, znamená, že  i agregovaná linka při velkém stahování dat zůstává vždy funkční, nedojde k přerušení spojení. Tarify jsou nastaveny tak, že se sleduje průtok dat v čase. Pokud nastane nadměrné stahování nebo odesílání dat v daném čase, systém postupně snižuje rychlost. Takto funguje bezpečnostní opatření např. proti zavirovaným PC, „obnovování filmotéky“ nebo tzv. „zálohování internetu“. Jedná se o průběžné opatření, které chrání ostatní uživatele sítě. Stahovat proto doporučujeme v noční době, kdy můžete využít volnou kapacitu konektivity v naší síti.

Pozor na to co (ne)instalujete!

Typickou situací je, že i když si instalujete do počítače jeden program, ve výsledku tam máte minimálně dva. Další je návštěva pochybné webové stránky. Zde se může spustit zcela bez vědomí uživatele aplikace a během prohlížení samovolně vloží do systému něco „nechtěného“. Typicky je přenastavená startovací stránka v internetovém prohlížeči, další nástrojová lišta nebo dokonce vyskakovací okno s upozorněním. Pro vyhledávání a odstranění nebezpečných aplikací můžeme doporučit například program RogueKiller. Jako prevence je však nutná pravidelná aktualizace operačního systému, antivirových programů, internetových prohlížečů ale hlavně aplikací Java, Adobe Flash Player a Adobe Reader. Více informací a možnost nápravy naleznete na stránkách Viry.cz.

Blokujete ještě jiné porty?

Ano, porty 135-139. Jedná se o porty dříve využívané staršími nezabezpečenými Windows k lokálnímu sdílení tiskáren a disků. V současné době již prakticky nevyužívané.Windows nyní používají port 445, který je bezpečnější. Tento ani jiné další porty neblokujeme.

Podmínky provozu služby KUKI TV v síti YCNet

Pro správný provoz služby KUKI TV doporučujeme připojení internetovou rychlostí min. 12Mbit s ohledem na stabilitu linky a velké datové toky. Zařízení pro příjem služby (set-top-box) dokáže přizpůsobit provoz i nižším přenosovým rychlostem, je to však na úkor kvality a rozlišení obrazu.